W roku 2010 wszedł w życie pierwszy w Polsce ogólnopolski program wsparcia inwestycji w zakup instalacji solarnej. Program jest skierowany dla osób fizycznych będących właścicielami domków jednorodzinnych oraz do wspólnot mieszkaniowych, z wyłączeniem obiektów przyłączonych do sieci cieplnych. Swoim zasięgiem Program obejmuje obszar całej Polski.


   Ile można zyskać?

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia. Całkowity budżet projektu przewidziany jest na kwotę 300 mln złotych do przydzielenia w latach 2010 - 2014 (wydatkowanie środków do końca 2015 roku).
Dofinansowanie może wynieść nawet do 45% brutto kredytu bankowego, ale nie więcej niż 2 500 PLN do mkw. instalacji.


   W jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie?

Wymagania i cała procedura nie są skomplikowane i składają się z pięciu głównych punktów:

 1. 1.Wybór danego typu kolektora słonecznego Viessmann

 2. 2.Złożenie wniosku o dofinansowanie na zakup do wybranego Banku.

 3. 3.Po akceptacji wniosków przez Bank Inwestor podpisuje umowę kredytu z dotacją z Bankiem.

 4. 4.Inwestor przedkłada w Banku Protokół końcowego odbioru wraz z fakturami oraz innymi dokumentami określonymi w umowie.

 5. 5.Dotację do banku przekazuje NFOŚiGW na podstawie potwierdzenia
  zrealizowania inwestycji. Należy również pamiętać, że od dotacji należy odprowadzić podatek dochodowy


   Jakie Banki biorą udział w programie?

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z następującymi bankami:

 1. Bank Ochrony Środowiska

 2. Bank Polskiej Spółdzielczości

 3. Gospodarczy Bank Wielkopolski

 4. Krakowski Bank Spółdzielczy

 5. Warszawski Bank Spółdzielczy

 6. Mazowiecki Bank Regionalny.


  Jakie kolektory kwalifikują się do dotacji?

Najważniejszym wymogiem jest spełnienie wymagań dotyczącym posiadania przez kolektor słoneczny certyfikatu Solar Keymark. Certyfikat ten posiadają wszystkie kolektory słoneczne znajdujące się w ofercie firmy Viessmann. Chcąc wybrać najdogodniejsze dla siebie rozwiazanie, skontaktuj się z nami lub z jednym z Naszych Autoryzowanych Partnerów Handlowych.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

kom:  0 785 858 700.

e-mail: viessmann@tgms.pl