Pompy Ciepła...


   Decydując się na ogrzewanie za pomoca pompy ciepła uniezależniaja się Państwo od oleju i gazu oraz innych paliw, a tym samym wykorzystują bezpłatny potencjał ciepła z gruntu, wody gruntowej lub powietrza. Nowoczesne pompy ciepła sa bardzo efektywnymi żródłami energii. Dobrze wykonan instalacja z wykorzystaniem Pompy Ciepła zapewnia komfortowe ciepło przez cały rok. Możemy je również stosować do chłodzenia pomieszcze latem. Wykorzystuja wówczas technlogię „natural cooling”.


   W pompach ciepła kazdy 1 kW energii elektrycznej dostarczonej do napędu sprężarki, przekłada się na uzysk od 3 do nawet nieml 6 kW ciepła. Pompa ciepła ze współczynnikiem efektywności COP=4, dostarcza 4 kW ciepła, pobierając jedynie 1kW energii elektrycznej. Pozostałe 3 kW pochodzą z ciepła natury: gruntu, wody lub powietrza.


Efektywne ogrzewania - przykładowe porównania kosztów eksploatacji.


  Pompy ciepła zapewniają najniższe koszty ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej spośród znanych na rynku rozwiązań. Przykłady porównań kosztów ogrzewania wskazują to zarówno dla łącznych potrzeb budynku na wodę użytkową i ciepło, jak również dla samego podgrzewu ciepłej wody użytkowej, do którego są dedykowane pompy ciepła typu Vitocal 160-A.

Zalety ogrzewania pompą ciepła:


  1. Punktor Powietrze, grunt, woda - zasoby energii znadują się bezpośrednio przy domu

  2. Punktor Szeroki zakres oferowanych pomp ciepła pozwala dobrać rozwiązanie dla każdego obiektu i potrzeb inwestora

  3. Punktor Uniezależnienie się od dostaw gazu, oleju opałowego, itd.

  4. Punktor Pompy ciepła mogą w okresie letnim dostarczać chłód dla budynku w trybie aktywnym (klimatyzacja) i pasywnym (naturalny chłód np. gruntu)

  5. Punktor Dla modernizacji, możliwe zastosowanie pompy ciepła jako jedynego źródła ciepła lub uzupełniającego, także jako pompy dla podgrzewania wody użytkowej

Vitocal 160-AVitocal_160-A.html
Vitocal 200-GVitocal_200-G.html
Vitocal 200-SVitocal_200-S.html
Vitocal 222-GVitocal_222-G.html
Vitocal 222-SVitocal_222-S.html
Vitocal 242-GVitocal_242-G.html
Vitocal 242-SVitocal_242-S.html
Vitocal 333-GVitocal_333-G.html
Vitocal 343-GVitocal_343-G.html
Vitocal 300-AVitocal_300-A.html
Vitocal 300-GVitocal_300-G.html
Vitocal 350-AVitocal_350-A.html
Vitocal 350-GVitocal_350-G.html
[ Wstecz ]OFERTA.html
[ Wstecz ]OFERTA.html