Kotły olejowe...


  

  Program olejowych kotłów grzewczych firmy Viessmann spełnia wszystkie wymagania stawiane efektywnemu i oszczędnemu ogrzewaniu.


  Technika kondensacyjna ma najwyższą efektywność energetyczną.

Po uwzględnieniu całkowitych kosztów inwestycji, przy dzisiejszych cenach energii, technika kondensacyjna stanowi najbardziej opłacalną alternatywę. Kondensacyjne kotły olejowe przemieniają spalany olej opałowy w ciepło z najwyższą efektywnością. Przy tym technika kondensacyjna ze względu na już istniejącą możliwość stosowania domieszek paliw biogenicznych, np. biooleju, jest techniką, która ma przed sobą pewną przyszłość.

  Inwestując już dzisiaj w nowoczesną technikę grzewczą zyskujecie Państwo podwójnie: oszczędzacie na kosztach ogrzewania i efektywnie przyczyniacie się do trwałej ochrony klimatu poprzez unikanie niepotrzebnej emisji CO2.

W przypadku techniki kondensacyjnej wykorzystuje się nie tylko ciepło, które powstaje w wyniku spalania oleju opałowego , lecz również dodatkowo ciepło, które w tradycyjnych kotłach olejowych niewykorzystane uchodzi przez komin.

Kotły kondensacyjne marki Viessmann wykorzystują niemal całe ciepło ze spalin

i zamieniają je w użyteczne ciepło grzewcze. Wyposażone są w wymienniki Inox-Radial
z kwasoodpornej stali szlachetnej, które przed odprowadzeniem spalin do komina schładzają je do tego stopnia, że zawarta w nich para wodna ulega ukierunkowanej kondensacji, a uwolnione dodatkowe ciepło przekazywane jest do systemu grzewczego.

Vitoladens 300-CVitoladens_300-C.html
Vitoladens 300-TVitoladens_300-T.html
Vitorodens 200-TVitorodens_200-T.html
Vitola 200Vitola_200.html
Vitorond 100Vitorond_100.html
[ Wstecz ]OFERTA.html
[ Wstecz ]OFERTA.html

Koszty ogrzewania i oszczędności określono dla budynku jednorodzinnego o przeciętnej izolacji cieplnej, w którym modernizowany jest system grzewczy: dom jednorodzinny,
rok budowy 1980, powierzchnia ogrzewana 140 m2, 4 mieszkańców, stary kocioł o zużyciu: 3400 litrów oleju opałowego w ciągu roku. Koszty ogrzewania przy cenie jednostkowej oleju opałowego 3,60 PLN/litr brutto wynoszą 12266 PLN/rok (cena oleju z 09.2011 r.).

  1. *Oszczędności energii i kosztów ogrzewania określono dla okresu 15 lat, przy założeniu 5-procentowego wzrostu ceny paliwa każdego roku

** Zmniejszenie emisji CO2 określono dla okresu 15 lat

  Niskotemperaturowe kotły grzewcze w porównaniu ze starymi kotłami mają tę prze- wagę, że ich praca jest sterowana pogodo- wo. Podczas gdy przestarzałe kotły muszą zawsze pracować ze stałą temperaturą wody grzewczej, w kotłach olejowych temperatura wody zmienia się w zależności od temperatur zewnętrznych. Dodatkowo, kotły olejowe wyłączają się całkowicie przy braku zapotrzebowania budynku na cie- pło (brak dolnego ograniczenia temperatury).

Taki sposób pracy wyraźnie obniża zużycie energii i koszty: w bezpośrednim porównaniu z przestarzałymi technicznie instalacjami mogą Państwo zaoszczędzić do 30 procent oleju opałowego.

  Vitotronic przestawia się automatycznie z czasu zimowego na czas letni i jako regulator sterowany pogodowo reaguje na wahania temperatury zewnętrznej. Wszystkie funkcje służące zapewnieniu komfortu, jak przycisk „party” do wyłączenia energooszczędnego obniżenia temperatury w nocy oraz programy oszczędne i wakacyjne, mogą Państwo szyb- ko i łatwo wywołać naciśnięciem odpowiedniego przycisku. Albo bezpośrednio na kotle grzewczym, albo przy pomocy opcjonalnego, zdalnego sterowania z identycznym interfejsem użytkownika z pomieszczenia mieszkalnego.

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial.

Przy pomocy tej technologii kotły kondensacyjne osiągają sprawność znormalizowaną do 104 procent i dzięki temu są bardzo energooszczędne. Ta zasada funkcjonowania nie tylko oszczędza cenną energię, lecz również dzięki wyraźnie zredukowanej emisji CO2 chroni środowisko naturalne.

Niezależnie od tego, jaki wybiorą Państwo sposób ogrzewania – w każdym przypadku zaoszczędzą Państwo dużo pieniędzy! Poniższe przykłady wyraźnie pokazują, jakie mają Państwo możliwości dzięki programowi olejowych kotłów kondensacyjnych i kolektorów słonecznych.

Dzisiejsza olejowa technika kondensacyjna jest już techniką grzewczą jutra. Osiągając sprawność 104 procent, olejowa technika kondensacyjna również w przyszłości będzie stanowić jedną z najoszczędniejszych i najczystszych możliwości wytwarzania ciepła. Dzięki kondensacji gazów spalinowych pozyskuje się przy tym dodatkowe ciepło, które w konwencjonalnych kotłach grzewczych jest bezużytecznie tracone.

Decydując się na kondensacyjny kocioł olejowy będą Państwo zawsze bezpieczni. Przemawiają za tym liczne argumenty:

  1. Punktorwysoka niezawodność

  2. Punktordługi okres użytkowania

  3. Punktorkomfortowe ciepło do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody

  4. Punktoroszczędności na kosztach ogrzewania dzięki maksymalnemu wykorzystaniu energii paliwa

  5. Punktorperfekcyjnie dopasowana kombinacja z techniką solarna

Vitotronic – inteligentna technika.

Regulatory Vitotronic oferują wszystkie możliwości dla zapewnienia wyregulowane- go zgodnie z Państwa życzeniami, komfortu ciepła. Raz nastawiony zgodnie z Państwa potrzebami, Vitotronic realizuje wiele funkcji automatycznie i oszczędza dużą ilość energii. Jeżeli zechcą Państwo wprowadzić nastawienia indywidualne, ułatwi to przejrzysty interfejs użytkownika Vitotronic: z podświetlonymi przyciskami i dużym wyświetlaczem, z jasnymi komunikatami tekstowymi.

Regulator Vitotronic jest przygotowany do zmian, jakie będą miały miejsce w przyszło- ści. Niezależnie od tego, czy będą chcieli Państwo w dającym się przewidzieć czasie dobudować czy też uzupełnić swój system grzewczy o instalację solarną, Vitotronic weźmie w tym udział.

Vitotrol 300 jest nowym, komfortowym, zdalnie sterowanym regulatorem kotła grzewczego dla każdego pomieszczenia Państwa domu.

Regulator Vitotronic 200

  Systemy komunikacji marki Viessmann oferują efektywne rozwiązanie dla wszystkich systemów grzewczych, dla każdego rodzaju energii i wszystkich zastosowań. Za pomocą Vitocom, Vitodata i Vitohome nasze systemy grzewcze można kompleksowo zdalnie monitorować i obsługiwać.

  Komunikują się Państwo bezpośrednio za pomocą cyfrowego regulatora Vitotronic, który można dostosować indywidualnie do Państwa potrzeb. Takie rozwiązanie pod- wyższa komfort, zwiększa bezpieczeństwo i dodatkowo oszczędza energię. Dzięki zdalnej diagnozie Państwa wyspecjalizowany partner może zapewnić niezawodną pracę systemu grzewczego.


  Vitocom 100

  Vitocom 100 to proste w obsłudze rozwiązanie do zdalnego nadzoru i regulacji Państwa kotła za pomocą telefonu komórkowego. Tego typu zdalne sterowanie jest idealne dla budynków jedno- i dwurodzinnych, ale także dla domków letniskowych i weekendowych, które nie są stale zamieszkałe. Dojeżdżając do nich włączają Państwo przez telefon komórkowy ogrzewanie i nastawiają żądaną temperaturę. Łatwiej i oszczędniej już się chyba nie da.


  Vitohome 300

  Vitohome 300 jest idealnym rozwiązaniem centralnej automatyki domowej. Nastawiają Państwo dla każdego pomieszczenia konkretną temperaturę i grzeje się już tylko tam, gdzie jest to konieczne i wymagane.

  Vitohome 300 od samego początku jest prosty w obsłudze. Komunikacja pomiędzy komponentami systemu odbywa się drogą radiową. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku rozbudowy ponieważ nie trzeba układać żadnych przewodów. Również w przypadku ogrzewania nie ma potrzeby kosztownej wymiany sprzętu.

  System bazuje na europejskim standardzie komunikacji KNX. Umożliwia to jego bezproblemową rozbudowę o dalsze funkcje – również w przyszłości. W specjalistycznym sklepie ze sprzętem elektrycznym znajdą Państwo do tego celu takie komponenty jak czujniki zamknięcia okna, czujniki dymu, systemy sterowania światłem i żaluzjami. Pozwala to na symulację obecności i przełączanie awaryjne. W efekcie uzyskujemy nie tylko większy komfort, ale również i większe bezpieczeństwo.

Vitorond 111Vitorond_111.html