Kolektory Słoneczne...


  

Kolektory słoneczne Vitosol zapewniają wysoką moc cieplną, dzięki zastosowaniu wysokiej klasy materiałów i specjalnie dopracowanej konstrukcji. Sprawność kolektorów płaskich przewyższa znacznie sprawność popularnych kolektorów próżniowych o podwójnym przeszkleniu.
Jednocześnie budowa każdego kolektora słonecznego firmy Viessmann spełnia rygorystyczne wymagania jakościowe normy europejskiej EN12975 dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu firmy w ich produkcji. Kolektory Vitosol są testowane w warunkach symulujących minimum 20-letnią ich eksploatację.

Kompletne systemy solarne mogą współpracować np. z gazowymi kotłowniami kondensacyjnymi czy też pompami ciepła.


O czym warto wiedzieć?

Kolektory słoneczne to urządzenia pracujące w wymagających warunkach, narażone na zmienne warunki pogodowe - niskie i wysokie temperatury, wiatr, opady śniegu i deszczu. To samo dotyczy znacznie trudniejszych warunków wewnętrznych pracy niż dla standardowych układów ogrzewania. W kolektorach płaskich oraz próżniowych rurowych panować mogą okresowo wysokie temperatury powodujące parowanie czynnika grzewczego wewnątrz kolektorów. Stąd też niezmiernie istotna jest budowa i jakość zastosowanych materiałów, aby zapewnić standardowo 20-letnią eksploatację kolektorów słonecznych zarówno płaskich, jak i próżniowych bez utraty ich sprawności.


Jakość kolektorów słonecznych.

Certyfikat Solar Keymark został wprowadzony przez Europejską Federację Termicznego Przemysłu Solarnego (European Solar Thermal Industry Federation – ESTIF) wraz z Europejskim Komitetem Standaryzacji (European Committee for Standardization. Certyfikat Solar Keymark potwierdza zgodność kolektora słonecznego z normą "jakościową" EN 12975, a więc jest to standardowa zgodność z wymaganiami normy (jak dla typowych certyfikatów np. Instytutu SPF Rapperswil, czy też ISFH Hameln, itd), przy czym stawiane są dodatkowe wymagania wobec producenta.


Kolektory słoneczne narażone są na długotrwałe działanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Warunki ich pracy są często trudne – niskie (ujemne) i wysokie temperatury wewnętrzne, silna zmienność temperatury oraz ciśnienia roboczego, a także deszcz, szron, śnieg, siły wiatru i inne czynniki zewnętrzne wystawiają kolektor słoneczny na próbę wytrzymałości. Kolektory słoneczne powinny przy tym zapewnić wieloletnią (minimum 20 lat) eksploatację, co przekłada się na konieczność zapewnienia wysokiej jakości materiałów i wykonania.


  Absorber kolektora słonecznego to podstawowy element odpowiadający za absorbowanie (pochłanianie) energii promieniowania słonecznego (EPS), wytwarzanie ciepła i przekazywanie go do czynnika grzewczego (glikolu).

Od budowy absorbera oraz jakości materiałów i wykonania zależy nie tylko początkowa sprawność pracy kolektora słonecznego, ale sprawność w całym wieloletnim okresie jego użytkowania. Absorber musi być odporny na tzw. starzenie się warstwy absorbcyjnej, która pod wpływem zmiennych wysokich i niskich temperatur, wilgotności oraz okresu eksploatacji, traci swoje własności.

Vitosol 100-FVitosol_100-F.html
Vitosol 200-FVitosol_200-F.html
Vitosol 300-FVitosol_300-F.html
Vitosol 200-TVitosol_200-T.html
Vitosol 300-TVitosol_300-T.html
[ Wstecz ]OFERTA.html
[ Wstecz ]OFERTA.html

  Inteligentne zarządzanie energią


  Starannie przemyślane regulatory elektroniczne Vitosolic pomagają w maksymalnym wykorzystaniu energii słonecznej, wyróżniając się przy tym prostą obsługą.

  Dzięki regulatorowi solarnemu Vitosolic będą Państwo mogli wykorzystywać energię słoneczną w sposób szczególnie efektywny. Ten inteligentny system zarządzania energią nadaje się do wszystkich popularnych zastosowań i może odrębnie sterować maksymalnie czterema odbiornikami ciepła. Komunikując się z regulatorem kotła grzewczego Vitotronic, regulator Vitosolic zapewnia optymalne wykorzystanie ciepła pozyskanego przez kolektory słoneczne i możliwie jak najmniejsze zużycie dodatkowej energii do podgrzewu ciepłej wody użytkowej lub ogrzania pomieszczeń. Pozwala to na odciążenie kotła grzewczego i obniżenie kosztów ogrzewania. Dzięki panelowi wyświetlacza z czytelnymi komunikatami tekstowymi i prowadzeniu przez menu, obsługa sterowania jest prosta i odpowiada wielokrotnie sprawdzonemu

w praktyce panelowi obsługowemu regulatora Vitotronic. Informacje o instalacji solarnej mogą być odczytywane na regulatorze kotła Vitotronic i zdalnym sterowaniu Vitotrol 300.

   Vitosolic 200 reguluje pracą maksymalnie czterech odbiorników, z których każdy posiada własny panel obsługowy. To urządzenie sterownicze zaprojektowano przede wszystkim do współpracy z wieloma podgrzewaczami, do podgrzewania wody w basenie i wspomagania ogrzewania pomieszczeń. Wysoki komfort obsługi zapewnia czterowierszowy wyświetlacz tekstowy i prowadzenie przez menu.


Zalety:

  1. Punktorelektroniczny regulator różnicowo-temperaturowy dla maksymalnie czterech odbiorników ciepła, każdy z własnym panelem obsługowym

  2. Punktorprosta obsługa – jak w panelu obsługowym regulatora Vitotronic

  3. Punktorwysoki komfort obsługi – czterowierszowy wyświetlacz tekstowy i prowadzenie przez menu

  4. Punktorzaprojektowany do współpracy z wieloma podgrzewaczami, do podgrzewania wody w basenie i wspomagania ogrzewania pomieszczeń

  5. Punktorwygodna w montażu obszerna przestrzeń przyłączy elektrycznych


Zalety Vitosolic 100


Vitosolic 100 jest atrakcyjnym cenowo elektronicznym regulatorem różnicowo-temperaturowym, który został zaprojektowany głównie dla instalacji solarnych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Dwuwierszowy wyświetlacz podaje informacje o aktualnych temperaturach i stanach roboczych pomp.


Zalety:

  1. Punktoratrakcyjny cenowo elektroniczny regulator różnicowo-temperaturowy dla instalacji solarnych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej

  2. Punktorprosta obsługa – jak w panelu obsługo- wym regulatora Vitotronic

  3. Punktordwuwierszowy wyświetlacz podaje informacje o aktualnych temperaturach i stanach roboczych pomp

  4. Punktormałe wymiary obudowy

   Solar-Divicon

   Kompaktowy, kompletny, niezawodny: zespół pompowy Solar–Divicon dla wszystkich funkcji hydraulicznych i zabezpieczeń termicznych. Zawiera wszystkie potrzebne elementy funkcjonalne i zabezpieczenia.

Solar-Divicon – kompaktowy zespół pompowy dla wszystkich funkcji hydraulicznych instalacji solarnej.